1919. - "Ko ministrijas padarījušas?"

LPA: Par valdības iestāžu darbību pagājušā jūlija mēnesī mums izdevās ievākt sekojošas ziņas. Visos resoros pirmā vietā stāv iekšējās organizācijas darbs un jaunuzbūves plānu izstrādāšana, kas aizņem visus spēkus, bet uz ārieni neparādas, kādēļ paiet plašākai atklātībai nepamanīts garām. Bet, lai turpmāk valsts aparāts varētu kārtīgi un vispusīgi darboties, šie sagatavošanas darbi ir absolūti nepieciešami. Atsevišķos resoros atkarībā no vispārīgiem apstākļiem darbība ir ar vairāk vai mazāk paguvusi izpausties ari jau uz ārieni. Piemēram, apgādības ministrija pašlaik izved lauksaimniecības izskaitīšanu caur saviem apgādības iecirkņiem. Apgādības ministrija piedalās arī karaspēka apgādībā ievērojamā mērā; ir organizēta sviesta un gaļas nodeva, kā arī siena ievākšana karaspēka vajadzībām. Zemkopības ministrija ir iekārtojusi četrus departamentus: mežu, zemju, lauksaimniecības (kurā ietilpst dzīves atjaunošana un lauksaimniecības kultūras un lauku kooperatīvu attīstības veicināšana). Par vienu no svarīgākajiem uzdevumiem ministrija, kuru pārvalda A. Kalniņa kungs , uzskata jaunu saimniecību ierīkošanu vēl šanī zemkopības gadā. Finanšu resorā darbs sadalīts starp četriem departamentiem: kredīta, tiešo nodokļu, netiešo nodokļu un valsts kases departamentiem. Tieslietu ministrijas iekšējā iekārta vēl nav galīgi noorganizēta, bet tieslietu resora darbs tiek jau veikts, pie kam funkcionē jau sekošas tiesas iestādes: Senāts, tiesu palāta ar prokuroru Rīgā, Rīgas, Jelgavas un Liepājas apgabala tiesas kopā ar attiecīgām prokuratūrām. Vismazāk pazīstams ir Valsts kontroles un Valsts kancelejas darbs, jo tās vēl neatrodas Rīga un tādēļ iekšējais organizācijas darbs vēl nav noslēgts, tas ir resora sadalīšana atsevišķās nodaļās vai departamentos nav izdarīta.

 

LETA Video      Laikraksts Diena Kinofotofonodokumentu arhīvs

© LETA 2008 | Lietošanas noteikumi
Marijas 2, Rīga, LV 1050, Latvija | tālr.: 67222509, fakss: 67223850 | e-pasts: marketing@leta.lv