1919 1920 1921 1922 1924 1925 1927 1929 1930 1931 1934 1940 1941 1942 1943 1944 1946 1959 1972 1973 19901944.gada 27.decembris – LTA īpašumu vērtība tiek noteikta 306 086 rubļu apmērā

Padomju Savienības institūcijām pārņemot ziņu aģentūru LETA un to iekļaujot TASS sastāvā, tika veikta LETA piederošo īpašumu, tehnikas un citu piederumu inventarizācija, tādējādi nosakot, ka uz to brīdi viss LETA piederošais tika novērtēts uz 306 086 rubļiem un 50 kapeikām.

Tekstam izmantots oriģinālteksts no inventarizācijas akta:

Rīgā 1944.gada 27.decembrī mēs, zemāk parakstījusies Latvijas PSR Telegrāfa Aģentūras (LTA) inventarizācijas komisija, sastāvoša no galvenā grāmatveža Elsis, Artura Jēkaba d., saimniecības pārzines Folkmanis, Irmas Jāņa m., un vec.darbvedes–kasieres Kotovs, Antoninas Sīmaņa m., izdarot LTA mantu inventarizāciju pēc vācu okupantu izdzīšanas laikā no š.g. 21. līdz 27.decembrim, atradām sekojošo:

1)      LTA piederošo 5 stāvu mūra ēku Rīgā, Palasta ielā Nr.10, un Jaunielā Nr.28 vērtība pēc 1941.gada bilances – 265 500 rubļi,

2)      LTA foto nodaļas aparātu un speciālo inventāru pēc klāt pieliktā saraksta Nr.1 – 2850 rubļi,

3)      LTA bibliotēka pēc klāt pieliktā saraksta Nr.2 – 1427,50 rubļi,

4)      LTA saimniecisko inventāru pēc klāt pieliktā saraksta Nr.4 – 21 786 rubļi,

5)      LTA rakstāmmašīnas un aparātus pēc klāt pieliktā saraksta Nr.5 – 14 397 rubļi,

6)      LTA mazvērtīgās un ātri dilstošās mantas pēc klāt pieliktā saraksta Nr.6 – 126 rubļi.

LTA piederošo atrasto mantu kopvērtība rubļos – trīs simti seši tūkstoši astoņdesmit seši rubļi 50 kapeikas.

LETA Video      Laikraksts Diena Kinofotofonodokumentu arhīvs

© LETA 2008 | Lietošanas noteikumi
Marijas 2, Rīga, LV 1050, Latvija | tālr.: 67222509, fakss: 67223850 | e-pasts: marketing@leta.lv