1919 1920 1921 1922 1924 1925 1927 1929 1930 1931 1934 1940 1941 1942 1943 1944 1946 1959 1972 1973 19901941.gads – LETA darbinieki tiek pakļauti represijām

Latvijas telegrāfa aģentūras paklausība tika nodrošināta ar aģentūras vadītāju un citu vadošu darbinieku atbrīvošanu no amata, kā arī darbam tika piesaistīti iebraucēji no Padomju Savienības. Tomēr bijušie LETA darbinieki savās atmiņās ir atstājuši liecības par represijām, kas tika veiktas pret aģentūras darbiniekiem.

No laikabiedru atmiņām komunistisko represiju tēmai ir pieskāries Leonīds Siliņš, kurš no LETA ārštata autora par štata darbinieku bija kļuvis jau okupācijas laikā. Viņš savās atmiņās stāsta, ka krievu kontrole bijusi ļoti liela un LETA darbinieki tika ārkārtīgi uzraudzīti visādā veidā.

Valentīna Lasmane, kura bija Latvijas ziņu redaktore laikā no 1940.septembra līdz 1941.gada vasarai, intervijā atcerējās, ka pat dažiem redaktoriem pēkšņi bija uzradušies jauni kolēģi, kā V.Lasmane viņus dēvēja, - „špiki”, kas bija lojāli Padomju Savienībai un ziņoja augstākajai vadībai par pārkāpumiem, par ko sarunājas redakcijas darbinieki utt.

L.Siliņš atceras, ka 1941.gada sākumā tika apcietināts LETA fotogrāfs Miķelis Bāliņš un tūlīt pēc tam arī Jānis Cālītis. Abus esot aizveduši uz čeku, kur, cik zināms, viņi tika briesmīgi mocīti, un viņus čekā arī nomocīja. „Par nodošanu aizdomas krita uz iekšzemes redakcijas galveno redaktoru Voldemāru Meļinovski, kas tika iecelts no Maskavas, un LETA piesūtīto Vilbertu, kas tika pieķerts kā provokators un ziņotājs čekai,” atceras L.Siliņš.

Viņš tāpat atcerējies, ka LETA darbinieku pretošanās okupācijai notikusi informācijas nopludināšanas veidā. Pirmkārt, „mūsu, dažu LETA darbinieku, uzdevums bija vākt informāciju, saglabāt to nākotnei, jo visi gaidīja, ka būs kādas pārmaiņas, un cerēja uz karu ar Vāciju. No okupācijas pirmās dienas sevišķi tika krātas visas fotografētās filmas, kas 1943.gadā tika pārvestas uz Zviedriju”.

Otrkārt, tika nopludinātas arī operatīvās ziņas. L.Siliņš atcerējās, ka jau 1941.gada maijā tika saņemta informācija no TASS, ka eventuāli notiks mobilizācija Latvijā. „Aizdomas bija arī par to, ka notiks deportācijas. Mani gandrīz noķēra Meļinovskis, kad ziņoju mūsu cilvēkiem, ka attiecīgie gadi tiks mobilizēti,” atcerējās L.Siliņš.

LETA Video      Laikraksts Diena Kinofotofonodokumentu arhīvs

© LETA 2008 | Lietošanas noteikumi
Marijas 2, Rīga, LV 1050, Latvija | tālr.: 67222509, fakss: 67223850 | e-pasts: marketing@leta.lv