1919 1920 1921 1922 1924 1925 1927 1929 1930 1931 1934 1940 1941 1942 1943 1944 1946 1959 1972 1973 19901934.gada jūnijs – LETA izveido nodaļu reģionālo mediju apkalpošanai

Lai veicinātu ciešāku saikni ar Latvijas reģioniem, LETA izveido nodaļu provinces preses apkalpošanai. Šādas nodaļas izveidošana veicināja informācijas apmaiņu, tādējādi reģionālie mediji sniedza LETA informāciju par notikumiem savā pusē, bet LETA sniedza savas ziņas, apskatus un brošūras.

Jāmin, ka 1934.gada 27.maijā Rīgā notika pirmā apspriede, kurā piedalījās pārstāvji no valsts institūcijām, reģionālo mediju redaktori un LETA direktors Rihards Bērziņš. Tikšanās iemesls bija atrast risinājumus, kā veicināt ciešāku informācijas apmaiņu starp Rīgu un reģionālajiem medijiem.

„Jēkabpils Vēstnesis” 1934.gada 31.maija numurā par tikšanos raksta: „Vairāk kā desmit gadus provinces prese ir situsies uz priekšu ar saviem spēkiem un saprašanu, neatzīta metropolē un pat nīsta no lielajiem dienas laikrakstiem. Ir bijuši mēģinājumi organizēties, bet tādi arvien ir beigušies bēdīgi, pat ar troksni. Apvienošanās ir gan tikusi līdz valdes un citu amata vīru ievēlēšanai, bet tālāk – ne soļa, - kamēr paša apvienošanās un organizēšanās ideja pēdējā laikā pavisam apklususi. Kaut kā provinces presei ir tomēr trūcis, ko centra laikraksti plaši un ērti izmanto, ir trūcis informācijas no pirmavotiem, ir trūcis ciešāku sakaru ar valsts centrālām iestādēm Rīgā.”

R.Bērziņš, noklausījies reģionālo mediju pārstāvju iebildumus un pārmetumus, nāca klajā ar ierosinājumu, ka visas problēmas varētu atrisināt pie Latvijas telegrāfa aģentūras izveidota speciāla nodaļa, kas rūpētos par informācijas apmaiņu starp Rīgu un reģioniem. Tāpēc tika panākta vienošanās, ka reģionālajiem medijiem jānoslēdz līgumi ar LETA, kas paredzēja, ka pret zināmu kompensāciju LETA piesūtīs pa pastu, bet ārkārtējos gadījumos pa telefonu sniegs prasītās ziņas un rakstus. Ņemot vērā laikrakstu izdevēju vēlēšanos, LETA apņēmās izdot atsevišķus pielikumus, ko laikrakstiem obligāti ir jāpievieno katram numuram. Savukārt no savas puses laikraksti apņēmās apgādāt LETA ar sava apgabala ziņām.

Jau 1934.gada 21.oktobrī R.Bērziņš reģionālos medijus varēja informēt, ka panācis arī finansiālu atbalstu no valdības reģionālās nodaļas izveidei. Līdz ar to nodaļa pat tika paplašināta līdz tādam līmenim, ka dažbrīd ar LETA starpniecību reģionālajiem medijiem bija iespēja sarunāt plašākas intervijas ar valstsvīriem, uzņēmējiem un citām valstiski svarīgām personām, kā arī tika algoti cilvēki, kas sniedza konsultācijas saimniecisku jautājumu risināšanā.

LETA Video      Laikraksts Diena Kinofotofonodokumentu arhīvs

© LETA 2008 | Lietošanas noteikumi
Marijas 2, Rīga, LV 1050, Latvija | tālr.: 67222509, fakss: 67223850 | e-pasts: marketing@leta.lv