1919 1920 1921 1922 1924 1925 1927 1929 1930 1931 1934 1940 1941 1942 1943 1944 1946 1959 1972 1973 19901929.gada 17.janvāris – Valdība groza LETA statūtus; LETA iegūst monopolu vairākās tirdzniecības vietās

LETA direktors Rihards Bērziņš arvien vairāk pievēršot uzmanību jautājumiem par papildu peļņas gūšanu, panāca, ka 1929.gada 17.janvārī, valdībai grozot LETA statūtus, aģentūra ieguva monopola tiesības vairākās tirdzniecības vietās.

Jau minēts, ka 1922.gadā Latvijas telegrāfa aģentūrai LETA jau piederēja 60 avīžu kioski visās dzelzceļa stacijās. Tomēr ar to vien nepietika, jo LETA kioskiem radās arvien vairāk konkurentu. Protams, lai segtu LETA izdevumus, kas ar katru gadu pieauga, bija jādomā par uzvaru šajā konkurences cīņā.

LETA, atrodoties Valsts kancelejas tiešajā pakļautībā, varēja šo cīņu arī uzvarēt, un rezultātā ar R.Bērziņa iniciatīvu valdība 1929.gada 17.janvārī Satversmes 81.panta kārtībā pieņēma grozījumus un papildinājumus Latvijas telegrāfa aģentūras statūtos, kas noteica, ka vienīgi LETA bija tiesības turēt kioskus un grāmatu tirgotavas dzelzceļa stacijās. Tāpat LETA bija priekšroka valsts sludinājumu izplatīšanā, kā arī tai tika atļauts atvērt grāmatu veikalus vairākās Latvijas pilsētās.

Oriģinālteksts no 1929.gada 19.janvāra „Valdības vēstneša” 16.numura:

Pārgrozījumi un papildinājumi Latvijas telegrāfa aģentūras statūtos.

(Izdoti Latvijas Republikas Satversmes 81.panta kārtībā.)

I

Latvijas telegrāfa aģentūras statūtu 9., 13., 20. un 23.pantu izteikt šādi:

9. Valsts iestāžu sludinājumi virzāmi caur Latvijas telegrāfa aģentūru.

13. Bez pamatkapitāla aģentūrai ir rezerves kapitāls, kurš sastādās no aģentūras rīcībā jau esošā rezerves kapitāla. Rezerves kapitāls izlietojams varbūtēju budžeta iztrūkumu segšanai, ja budžetā paredzētā peļņa nav realizējusies.

20. Sarakstīšanās aģentūras darīšanās notiek ar direktora vai viņa vietnieka parakstu, izņemot aģentūras iekšējo korespondenci, kuras parakstīšanas kārtību nosaka direktors. Vekseļus, tāpat arī pieprasījumus par summu atpakaļ dabūšanu no iestādēm un tekoša rēķina čekus līdzparaksta galvenais grāmatvedis vai viņa vietnieks. Naudas sūtījumu un dokumentu saņemšanai no pasta pietiek ar viena direktora un galvenā grāmatveža vai viņa vietnieka parakstu, piespiežot uzņēmuma zīmogu.

23. Aģentūras darbības gads sakrīt ar valsts budžeta gadu. Par katru notecējušu gadu aģentūra sastāda un ceļ priekšā Valsts kancelejas direktoram apstiprināšanai bilanci un gada pārskatu par aģentūras darbību.

II

To pašu statūtu 28. un 29. pantu atcelt.

 

Rīgā, 1929.gada 17.janvārī

Ministru prezidents        Hugo Celmiņš

LETA Video      Laikraksts Diena Kinofotofonodokumentu arhīvs

© LETA 2008 | Lietošanas noteikumi
Marijas 2, Rīga, LV 1050, Latvija | tālr.: 67222509, fakss: 67223850 | e-pasts: marketing@leta.lv