1919 1920 1921 1922 1924 1925 1927 1929 1930 1931 1934 1940 1941 1942 1943 1944 1946 1959 1972 1973 19901920.gada vasara – Aģentūra ”LETA” izveido savu izdevniecību

Atbilstoši Latvijas telegrāfa aģentūras ”LETA” statūtiem tās vadītājs sāka īstenot savus mērķus, tādējādi nopelnot aģentūrai papildu līdzekļus, jo tika izveidota aģentūras grāmatu izdevniecība, kura nodarbojās ne tikai ar drukātās preses izdošanu, bet izdeva arī grāmatas, kartes un krāsainas pastkartītes, uz kurām bija attēloti Latvijā pazīstamu mākslinieku darbi.

Lai arī aģentūrai tās darbībai tika piešķirti valsts līdzekļi, ar tiem nepietika, jo sadarbība ar ārvalstu aģentūrām prasīja lielus izdevumus. Tāpēc atbilstoši statūtiem aģentūras vadītājs Rihards Bērziņš mēģināja rast papildu ienākuma avotus, un viens no tādiem bija aģentūras grāmatu izdevniecības izveide.

Nav zināms precīzs datums, kad izdevniecība tika izveidota, taču ir zināms, ka tās redakcija atradās Rīgā, Kr.Barona ielā 4, ar nodaļām Jelgavā, Liepājā, Ventspilī, Daugavpilī un Rēzeknē. Viens no izdevniecības pamatuzdevumiem bija daiļliteratūras grāmatu izdošana, tomēr tā ar šādiem darbiem vien neaprobežojās, bet gan sāka izdot krāsainas pastkartes, uz kurām tika attēloti slavenu mākslinieku darbi, kartes un drukātos medijus.

Kā jau minēts, LETA izdotās literatūras klāstā pārsvarā bija daiļliteratūras izdevumi, kā arī cita satura darbi un periodikas izdevumi, un līdz pat 1940.gadam aģentūra izdeva 237 grāmatas. LETA izdeva ne tikai latviešu literātu darbus, bet arī tulkoja ārvalstu rakstnieku darbus.

Grāmatu izskatu nosaka ne vien estētiski apsvērumi, bet arī reklāmas nepieciešamība. Lai grāmatas iekārdinātu pircējus ar savu izskatu, arī LETA rūpējās par spilgtu un krāsainu vāku veidošanu. Pirmajos Latvijas pastāvēšanas gados papīra trūkuma dēļ gandrīz visus izdevumus iespieda uz slikta, negluda, pelēcīga vai iedzeltena papīra. Un tikai 20.gadu vidū grāmatu papīrs kļuva labāks, grāmatas sāka ilustrēt. Vairākās spiestuvēs ieviesa dobspiedes un ofseta tehniku, kas sevišķi uzlaboja ilustrāciju tehniku. LETA grāmatas ir ilustrējuši vairāki mākslinieki: K.Ubāns, U.Skulme, A.Prande, S.Vidbergs, A.Apsītis un N.Strunke.

Tomēr pirms grāmatu izdošanas, jo pirmo grāmatu LETA izdeva 1920.gada augustā, bija krāsaino pastkartīšu izdošana. 1920.gada vasarā tika izdota pirmā pastkartīte, un tā ir bijusi pirmā krāsainā pastkartīte, kas Latvijas teritorijā izdota pēc Pirmā pasaules kara. Pastkartīšu izdošana tika sadalīta pa sērijām, pirmajā sērijā izdeva Latvijas pilsētu un miestu skatus. Otrajā sērijā tika izdoti Latvijas mākslinieku un sabiedrisko darbinieku portreti, bet trešajā sērijā - numurētas gleznu reprodukcijas un speciāli kartītēm pagatavoti zīmējumi.

Ir zināms, ka uz kartītēm tika attēloti mākslinieka Ādama Alkšņa, Fridriha Baura, Jēkaba Bines, Eduarda Brencēna, Jūlija Federa, Kārļa Hūna, Jāņa Jaunsudrabiņa, Pētera Kalves, Jēkaba Kazaka, Pētera Krastiņa, Jāņa Kugas, Pētera Kundziņa, Voldemāra Matveja, Rūdolfa Pērles, Alberta Prandes, Aleksandra Romāna, Jāņa Rozentāla, Roberta Šterna, Aleksandra Štrala, Niklava Strunkes, Voldemāra Tones, Jāņa Valtera, Franciska Varslavāna, Ervina Volfeiļa un Voldemāra Zeltiņa darbi.


Aģentūras LETA izdoto grāmatu saraksts:

 Jūhans Aho „Kā Mati pīpi aizkūpināja” / Rīga, Leta, 1926

Jūhans Aho „Kāzu diena” Stāsti / Rīga, Leta, 1922

Jānis Akurāters „Kaupo līvu virsaitis” Traģēdija/ Rīga, Leta, 1922

Pēteris Altenbergs „Ezermala” / Rīga, Leta, 1926

Gabriels d’Annuncio „Stāsts par bagāto vīru un nabaga Lācaru”/ Rīga, Leta, 1923

Apsesdēls „Neatrastais pats” Dzeja / Rīga, Leta, 1926

Antons Austriņš „Pušelnieki un suselnieki” / Rīga, Leta, 1921

Dž.Bafiko „Krogus muzikanti” / Rīga, Leta, 1926

Džordžs Bairons „Parizina” / Rīga, Leta, 1924

Onorē de Balzaks „Mīlestība maskā” Novele / Rīga, Leta, 1923

T. Banga „Čadras deja un citi stāsti” / Rīga, Leta, 1926

Orevilji d' Barbe „Ačgārna partija” / Rīga, Leta, 1924

Orevilji d' Barbe „Sarkanais aizskars” / Rīga, Leta, 1923

Žozefs Bedjē „Stāsts par Tristanu un Izoldi” / Rīga, Leta, 1922

V.Bereuštams „Vēstules no cietuma” / Rīga, Leta, 1922

J.Bergs „Īpatnēja augkopība: Garšaugi, lapaugi, šķiedraugi, bumbuļaugi / Rīga, Leta, 1926

J.Bergs „Saimniekošanas mācība” Mācību grāmata lauksaimniecības skolām / Rīga, Leta, 1928

Rihards Bērziņš „Aliņa” Novele / Rīga, Leta, 1927

Rihards Bērziņš „Karvaišu gals” / Rīga, Leta, 1926

Rihards Bērziņi „Portofmo” / Rīga, Leta, 1925

Rihards Bērziņš „Rūte” Stāsts / Rīga, Leta, 1927

Rihards Bērziņš „Traģēdija uz jūras” Stāsti, noveles / Rīga, Leta, 1927

Rihards Bērzjņš „Teoloģijas kandidāts Plikgalvis” Stāsts / Rīga, Leta, 1927

Džovanni Bokačo „Četras noveles” / Rīga, Leta, 1922

K.Brodi „Nabadzība” Novele / Rīga, Leta, 1924

E. Cālītis „Sātana smiekli” / Rīga, Leta, 1925

Autoru kolektīvs „Ceturtais gads - 1937.15.V- 1938.15.V” / Rīga, Leta, 1938

Karels Čapeks „Kalns” Stāsts / Rīga, Leta, 1923

Valdemārs Dambergs „Dvēseles ritmi” Dzeja / Rīga, Leta, 1920

„Daugavas vanagi. Brīvības cīņas 1919.g.: Kara ainavas par cīņām, ar Bermontu 1919.gadā” / Rīga, Leta, 1923

„Dārzkopju kalendārs 1929” / Rīga, Leta, 1928

Čarlzs Dikenss „Dāvids Koperfīlds” Romāns / Rīga, Leta, 1928

Aleksandrs Dimā (dēls) „Dāma ar kamēlijām” Romāns / Rīga, Leta, 1924

Aleksandrs Dimā (dēls) „Dāma ar kamēlijām” Romāns / Rīga, Leta, 1928

V.Eglītis „Aizšautais vainags” / Rīga, Leta, 1924

V.Eglītis „Barons Maidels” Poēma / Rīga, Leta, 1923

V.Eglītis „Dvēseles varā” Romāns / Rīga, Leta, 1921

V.Eglītis „Kastaļavots” / Rīga, Leta, 1924

V. Eglītis „Kopoti raksti” / Rīga, Leta, 1921

„Tilti un pāri gājēji” Kriminālromāns / Rīga, Leta, 1926

„Skolotāja Kalēja piedzīvojumi” Romāns / Rīga, Leta, 1921

V.Eglītis „Mācītāja meita” / Rīga, Leta, 1924

Jānis Ezeriņš „Apstarotā galva” Noveles / Rīga, Leta, 1923

Jānis Ezeriņš „Cīruļu koris” Bērnu dzejas antoloģija / Rīga, Leta, 1933

Jānis Ezeriņš „Dāma sērās” Stāsts / Rīga, Leta, 1922

Jānis Ezeriņš „Gulripšas dārzā” / Rīga, Leta, 1922

Jānis Ezeriņš „Invalīda stāsts” / Rīga, Leta, 1922

Jānis Ezeriņš „Joču pirts” Noveles / Rīga, Leta, 1923

Jānis Ezeriņš „Krāšņatas” Dzeja / Rīga, Leta, 1925

Jānis Ezeriņš „Leijerkaste” Noveles / Rīga, Leta, 1923

Jānis Ezeriņš „Mērkaķis” Novele / Rīga, Leta, 1923

Jānis Ezeriņš „Prātnieka atgriešanās” Noveles / Rīga, Leta, 1923

Jānis Ezeriņš „Šaha partija” Noveles / Rīga, Leta, 1923

Jānis Ezeriņš „Zailana laulība” Stāsts / Rīga, Leta, 1922

Pēteris Ērmanis „Es šaubos, es ticu” / Rīga, Leta, 1922

J.Feldrnanis „Vai mēs zinām, kas ir Tautu Savienība” / Rīga, Leta, 1924

Fenelons „Odiseja dēla Telema Ka piedzīvojumi” Romāns / Rīga, Leta, 1922

Gustavs Flobērs „Salambo” Romāns / Rīga, Leta, 1924

Gustavs Flobērs „Svētā Antonija kardmašana” / Rīga, Leta, 1924

„Francijas. Marija. Laisi” / Rīga, Leta, 1921

„Franču lirika 19.gs.” / Rīga, Leta, 1921

Anatols Franss „Eņģeļu dumpis” Romāns / Rīga, Leta, 1921

Karls Goldoni „Sievu valodas” Komēdija / Rīga, Leta, 1924

Kārlis Goppers „Krustēvs Oskars: Drauga pulkveža Kalpaka piemiņai” / Rīga, Leta, 1923

Kārlis Goppers „Latviešu Strēlnieku pulku Ziemassvētki 1916” / Rīga, Leta, 1924

Aleksandrs Grīns „Krustneša gaitas” / Rīga, Leta, 1921

Aleksandrs Grīns „Septiņi un viens” Stāsti / Rīga, Leta, 1926

P.Gmzna „Svētlaimīgo sala” Mīlestībai ziedots tēlojums / Rīga, Leta, 1924

„Gudrais Heikars: Austrumnieku pasakas” / Rīga, Leta, 1924

R.Gurmons „Krāsas” / Rīga, Leta, 1926

Augusts Ģiezens „Praktiska Latviešu Gramatika” Pamatkurss / Rīga, Leta, 1922

Augusts Ģiezens „Vadonis latīņu valodā. Hrestomātija un gramatika vidusskolām” / Rīga, Leta, 1921

Knuts Hamsuns „Ceļotājs un viņa dziesma” Stāsts / Rīga, Leta, 1925

Knuts Hamsuns „Sievietes pie akas” Romāns / Rīga, Leta, 1927

T.Harbū „Indiešu kapenes” Romāns / Rīga, Leta, 1924

R.D.Hardings „Venecuēlas cietumnieks” Romāns / Rīga, Leta, 1928

F.Hebels „Genoveva” Traģēdija / Rīga, Leta, 1924

Svens Hedins „Nāves tuvumā: Svena Hedina nelaimīgais ceļojums pa Vidusāzijas tuksnešiem” / Rīga, Leta, 1924

F.Flellens „Kurpnieks un viņa ēna” Novele / Rīga, Leta, 1923

E.Llofmanis „Zeltkaļa Kardiljaka noslēpums” / Rīga, Leta, 1925

Henriks Ibsens „Troņa tīkotāji” / Rīga, Leta, 1924

„Jānīša un Pēteriša ceļojums pa Latviju” Bilžu grāmata bērniem / Rīga, Leta, 1923

„Jānītis un Pēterītis Āfrikā” Bilžu grāmata bērniem / Rīga, Leta, 1923

K.Jansons „Kalnu apburtais” / Rīga, Leta, 1926

Jēkabs Janševskis „Dzimtene” Romāns 6 sējumi / Rīga, Leta, 1924 -1925

Kārlis Jēkabsons „Jūra” Dzeja / Rīga, Leta, 1923

Kārlis Jēkabsons „Mīla” Dzeja / Rīga, Leta, 1923

Kārlis Jēkabsons „Mužmeka meita” Romāns / Rīga, Leta, 1921

Kārlis Jēkabsons „Sfinksa” Dzeja / Rīga, Leta, 1923

Kārlis Jēkabsons „Šūpoles” Dzeja / Rīga, Leta, 1923

Kārlis Jēkabsons „Šūpoles” Dzeja / Rīga, Leta, 1924

K.Jelemps „Kārļa Gjellerupa Kalna dzirnavas” Romāns / Rīga, Leta, 1923

U.Kaijē „Mīlestības lūgšanu grāmata” / Rīga, Leta, 1924

Kalifs „Zvejnieks” / Rīga, Leta, 1924

N.Karejevs „Jauno laiku vēsture” Mācību grāmata / Rīga, Leta, 1925

B.Hermanis „Ingeborga” / Rīga, Leta, 1926

Radjards Kiplings „Balto huzāru lūgšana” / Rīga, Leta, 1925

G.Konuss „Uzdevumi, vingrinājumi un mūzikas elementārteorijas mācība / Rīga, Leta, 1921

F.Koppē „Kremonas vijolnieks” Komēdija / Rīga, Leta, 1922

J.Kosa „Naktij uznākot” Stāsts / Rīga, Leta, 1923

A.Krisbergs „Darba skola: Psiholoģiski pamatojumi” / Rīga, Leta, 1922

A.Kroders „Domas par Latvijas kultūru” / Rīga, Leta, 1921

A.Kroders „Domas par latvju kultūru” / Rīga, Leta, 1921

A.Kuprins „Granātu aproce un citi stāsti” / Rīga, Leta, 1928

Džeims Kūpers „Mednieks Adzeķe” / Rīga, Leta, 1928

Džeims Kūpers „Pēdējais mohikānis” / Rīga, Leta, 1928

Džeims Kūpers „Prērijā” Romāns / Rīga, Leta, 1928

Džeims Kūpers „Teku zinātājs” Romāns / Rīga, Leta, 1928

Džeims Kūpers „Zvērkāvis” / Rīga, Leta, 1927

L.Laicēns „Melnās pasakas” / Rīga, Leta, 1926

Latvju dainu izlase / Rīga, Leta, 1923

Latvju dainu izlase 2.daļa / Rīga, Leta, 1923

Latvju dainu izlase: Precību un kāzu dziesmiņas / Rīga, Leta, 1924

Latvju dainu izlase: Darba dziesmas / Rīga, Leta, 1924

Latvju radošā gara atdzimšana / Rīga, Leta, 1936

P.Lazdiņš „Klaidonis” / Rīga, Leta, 1924

Selma Lāgerleva „Gesta Berlings” Romāns / Rīga, Leta, 1926

Selma Lāgerleva „Kristus leģendas” / Rīga, Leta, 1924

M.Leblons „Astoņi pulksteņa sitieni” Romāns / Rīga, Leta, 1924

Marks Leblans „Virves dejotāja” Romāns / Rīga, Leta, 1924

E.Leino „Vienas dienas taurenīši” Tēlojumi / Rīga, Leta, 1922

Letas grāmatapgādniecības katalogs / Rīga, Leta, 1922

Letas grāmatu radītājs / Rīga, Leta, 1925

I.etas Ilustrēts Kalendārs 1925 / Rīga, Leta, 1924

Letas ilustrēts praktiskais kalendārs 1929 / Rīga, Leta, 1928

V.Li „Leģenda par Krasinska kundzi” / Rīga, Leta, 1924

O.Liepiņš „Četras mīlestības” Stāsts / Rīga, Leta, 1926

Līgotņu Jēkabs „Jaunie Indrāni” Stāsts / Rīga, Leta, 1927

J.Maendmetss „Sacirstā laiva” Stāsts / Rīga, Leta, 1922

„Mazā Mirdza un viņas lelle” Pasaka ar krāsainām bildēm / Rīga, Leta, 1924

K.Mendess „Zilā dārza rozes” Noveles un leģendas / Rīga, Leta, 1926

D.Merežkovskis „Dievu atdzimšana” Romāns / Rīga, Leta, 1924

Prospērs Merimē „Karmena” Novele / Rīga, Leta, 1923

A.Mežsēts „Aizejošie” Stāsti / Rīga, Leta, 1927

A.Mežsēts „Libiju ezers” / Rīga, Leta, 1926

A.Mežsēts „Vēstules no cietuma” / Rīga, Leta, 1923

O.Mirbo „Iemīlējušies” Komēdija / Rīga, Leta, 1923

Moljērs „Daiļavas” Komēdija / Rīga, Leta, 1922

Moljērs „Skapēna nedarbi” Komēdija / Rīga, Leta, 1923

Gijs de Mopasāns „Pavasari” / Rīga, Leta, 1923

Gijs de Mopasans „Vakars. Mademoiselle Fill” / Rīga, Leta, 1924

Muitas departaments. Rīkojumi, noteikumi un instrukcijas / Rīga, Leta, 1926

Muitas departaments: Rīkojumi, noteikumi un instrukcijas / Rīga, Leta, 1927

Muitas departaments: rīkojumi, noteikumi un instrukcijas / Rīga, Leta, 1928

„Mūžība” Tautas pasaka / Rīga, Leta, 1921

Nansens „Laivā” Novele / Rīga, Leta, 1924

„Orientācijs. Monoklis aci” Satīra / Rīga, Leta, 1923

„Otrais gads 1935. 15 V - 1936. 15 V.” / Rīga, Leta, 1936

E.Pardo „Kristus slāpes” / Rīga, Leta, 1924

„Pasaka par ķēniņu, skaisto ķēniņa meitu un glupo brāli ar viņa palīgiem” / Rīga, Leta, 1921

Pašvaldības departaments. Likumi, instrukcijas un rīkojumi / Rīga, Leta, 1928

„Piektais gads 1928. 15 V- 1929.15. V” / Rīga, Leta, 1929

Edgars Alans Po „Slepkavība Morgiela” / Rīga, Leta, 1922

A.Prande „Latvju rakstniecība” / Rīga, Leta, 1926

 

Foto galerija:

LETA Video      Laikraksts Diena Kinofotofonodokumentu arhīvs

© LETA 2008 | Lietošanas noteikumi
Marijas 2, Rīga, LV 1050, Latvija | tālr.: 67222509, fakss: 67223850 | e-pasts: marketing@leta.lv