1919 1920 1921 1922 1924 1925 1927 1929 1930 1931 1934 1940 1941 1942 1943 1944 1946 1959 1972 1973 19901920.gada 6.maijs – Tiek izstrādāti Latvijas telegrāfa aģentūras ”LETA” statūti

Valdība jau bija pieņēmusi lēmumu par Latvijas telegrāfa aģentūras ”LETA” izveidi, taču jautājums par aģentūras darbības principiem vēl nebija skaidrs. Līdz pat 1922.gadam, kad aģentūras statūti oficiāli stājās spēkā, tā darbojās pēc pagaidu statūtu principiem, kurus bija izstrādājis Rihards Bērziņš.

Iepriekš Latvijas preses birojs „Latopress”, uz kura bāzes tika izveidota Latvijas telegrāfa aģentūra „LETA”, darbojās tikai uz Pagaidu valdības izdoto rīkojumu pamata. Finansējums tā darbībai tika piešķirts katru reizi, kad valdība izskatīja jautājumu par valsts budžetu, taču 1920.gadā, kad jau tika veidota telegrāfa aģentūra, tika noteikts uzstādījums izstrādāt statūtus, kas noteiktu kritērijus, pēc kādiem institūcija var darboties.

1920.gada 4. un 5.maijā, kad valdība pieņēma lēmumu par Latvijas telegrāfa aģentūras „LETA” izveidi , valdība oficiāli nebija pieņēmusi aģentūras statūtus, jo tos pieņēma 1922.gada 4.augustā. Lai arī oficiāli statūti netika pieņemti, aģentūra darbojās pēc izstrādā statūtprojekta. Tas noteica, ka aģentūras uzdevums ir sniegt ziņas par pasaules politiskajiem, saimnieciskajiem un kultūras notikumiem, saziņā ar Ārlietu ministriju rūpēties par precīzu ziņu izplatīšanu ārzemēs par Latviju. Šajā nolūkā aģentūras uzdevums ir apgādāt Latvijas un ārzemju drukas izdevumus, kā arī attiecīgas iestādes vai atsevišķas personas ar dažādiem informācijas materiāliem, politiskām un biržas ziņām.

Tāpat aģentūrai ir tiesības izdot grāmatas un periodiskus izdevumus un turēt grāmatu un rakstāmlietu veikalus, avīžu un grāmatu galdus dzelzceļa stacijās, ziņu un sludinājumu birojus. Aģentūra ir pakļauta Valsts kancelejas direktoram un to veido divas daļas - redakcijas un komerciālā.

LETA Video      Laikraksts Diena Kinofotofonodokumentu arhīvs

© LETA 2008 | Lietošanas noteikumi
Marijas 2, Rīga, LV 1050, Latvija | tālr.: 67222509, fakss: 67223850 | e-pasts: marketing@leta.lv