1919 1920 1921 1922 1924 1925 1927 1929 1930 1931 1934 1940 1941 1942 1943 1944 1946 1959 1972 1973 19901919.gada vasara – „Latopress” noslēdz sadarbības līgumus ar citām aģentūrām

Svarīgs „Latopress” darbības princips – iekšpolitiskas un ārpolitiskas informācijas sniegšana Latvijas medijiem, bet „Latopress” kā Latvijas preses birojam bija uzdevums par notikumiem Latvijā arī informēt citas valstis. Telegrāfa centrāles nemitīgo militāro kauju dēļ tika bojātas, līdz ar to bija svarīgi sadarboties ar citu valstu telegrāfa aģentūrām, kas sniegtu informāciju par ārvalstīs notiekošo, bet „Latopress” kā Latvijas oficiālais rupors ziņotu par Latvijas notikumiem.

Vēl nebija nodibināti telegrāfiski sakari ar visām ārvalstīm, tāpēc informācija no ārzemēm bija jāsmeļ aplinkus telegrāfiskā ceļā vai arī no ārzemju laikrakstiem, kas pienāca Rīgā ar ļoti lielu nokavēšanos. Latvijas prese, sekojot informācijai par valsts izveidošanu un nostiprināšanu, valsts pirmajos tapšanas gados mazāk rezervēja vietu vispārējai ārzemju informācijai, tādēļ ārvalstu ziņām bija vairāk blakusloma, izņemot informāciju par Lietuvu un Igauniju.

Tāpēc, lai situāciju uzlabotu, Edmunds Freivalds „Latopress” Ārzemju nodaļas vadītājam Rihardam Bērziņam uzdeva meklēt risinājumus problēmas atrisinājumam par informācijas iegūšanu no citām valstīm. 1919.gada vasarā R.Bērziņš devās uz Rēveli un tur noslēdza līgumu par telegrāfisku ziņu apmaiņu starp „Latopress” un Igaunijas aģentūru „Estura” (tagad „ETA”). Savukārt 1919.gada rudenī R.Bērziņš apmeklēja Varšavu un noslēdza līdzīgu līgumu ar Polijas aģentūru „PAT”, nodibinot radioinformācijas sakarus starp Varšavu un Rīgu. Tie ir pirmie zināmie Latvijas Telegrāfa aģentūras starptautiskie sadarbības līgumi par informācijas apmaiņu, kas deva lielu artavu, jo biežāk, plašāk un daudz ātrāk bija pieejama informācija par ārvalstu notikumiem, savukārt caur Varšavu tika nodota informācija par notikumiem Latvijā.

LETA Video      Laikraksts Diena Kinofotofonodokumentu arhīvs

© LETA 2008 | Lietošanas noteikumi
Marijas 2, Rīga, LV 1050, Latvija | tālr.: 67222509, fakss: 67223850 | e-pasts: marketing@leta.lv