1919 1920 1921 1922 1924 1925 1927 1929 1930 1931 1934 1940 1941 1942 1943 1944 1946 1959 1972 1973 19901973.gada 15.maijs – Latvijas telegrāfa aģentūra tiek pārdēvēta par LATINFORM

Ziņu aģentūra LETA savulaik jau bija piedzīvojusi vairākas nosaukuma maiņas, taču pēdējā notika 1973.gadā, kad padomju vara nolēma LTA saīsinājuma vietā lietot nosaukumu LATINFORM.

Šāds lēmums tika pieņemts 1973.gada 15.maijā, kad Latvijas PSR Ministru Padome izskatīja jautājumu par grozījumiem Latvijas telegrāfa aģentūras nolikumā. Lēmums neparedzēja būtiskas izmaiņas, kā vien tikai nomainīt saīsinājumu LTA uz nosaukumu LATINFORM.

LATINFORM arvien saglabāja savu statusu kā Latvijas PSR ziņu aģentūra, kas bija pakļauta Latvijas PSR Ministru Padomei. Taču tā arvien bija Padomju Savienības ziņu aģentūras TASS filiāle, līdz ar to sākotnējās funkcijas tai tika saglabātas. LATINFORM nosaukums saglabājās līdz pat 1990.gadam, kad tika atjaunots vēsturiskais LETA nosaukums.

LETA Video      Laikraksts Diena Kinofotofonodokumentu arhīvs

© LETA 2008 | Lietošanas noteikumi
Marijas 2, Rīga, LV 1050, Latvija | tālr.: 67222509, fakss: 67223850 | e-pasts: marketing@leta.lv