1919 1920 1921 1922 1924 1925 1927 1929 1930 1931 1934 1940 1941 1942 1943 1944 1946 1959 1972 1973 19901959.gada 14.decembris – Latvijas PSR Ministru Padome pieņem LTA nolikumu

Neskatoties uz biežo vadības maiņu, Latvijas Telegrāfa aģentūra (LTA) iegūst nozīmīgu lomu informācijas apritē visā Padomu Savienības teritorijā.

Tam par iemeslu kalpoja fakts, ka LTA bija veiksmīgi integrējusies TASS un kļuvusi par spēcīgu tās atzaru, kā arī tās lomu vairoja apstāklis, ka LTA Latvijas PSR preses izdevumiem kalpoja par vissvarīgāko padomju propagandas sistēmas sastāvdaļu.

Tāpēc 1959.gadā Latvijas PSR Ministru Padome, kurai LTA bija pakļauta, izstrādāja nolikumu, kas noteica aģentūras darbības principus. Tas noteica, ka LTA kļūst par vienu no svarīgākajiem informācijas devējiem Latvijas PSR teritorijā. Par vienu no galvenajiem uzdevumiem LTA darbībā tika noteikts – vākt un apkopot informāciju par svarīgiem politiskiem, ekonomiskiem un kultūras notikumiem Latvijas PSR. Būtiska loma šajā uzdevumā bija arī LTA fotohronikas darbam, kuras uzdevums bija šos svarīgos notikumus atspoguļot fotogrāfijās.

Visa apkopotā informācija par minētajām tēmām LTA bija jānodod tālāk Latvijas PSR preses izdevumiem, radio un televīzijai. Tāpat paralēli vispārīgajām tēmām LTA uzdevums bija visus Latvijas PSR preses izdevumus, radio un televīziju informēt par pieņemtajiem normatīvajiem aktiem, Komunistiskās partijas un Latvijas PSR valdības lēmumiem.

Savukārt informāciju par starptautiskiem notikumiem LTA varēja saņemt tikai no TASS. Šī informācija pēc tam attiecīgi bija jānodod tālāk preses izdevumiem Latvijas teritorijā. Tomēr par pirmo kategoriju vienmēr bija jāuzskata informācija, kas no TASS tika nosūtīta par oficiālajiem Komunistiskās partijas kongresa lēmumiem, PSRS Ministru Padomes lēmumiem un citiem augstākās vadības ziņojumiem.

Video:

LETA Video      Laikraksts Diena Kinofotofonodokumentu arhīvs

© LETA 2008 | Lietošanas noteikumi
Marijas 2, Rīga, LV 1050, Latvija | tālr.: 67222509, fakss: 67223850 | e-pasts: marketing@leta.lv