1919 1920 1921 1922 1924 1925 1927 1929 1930 1931 1934 1940 1941 1942 1943 1944 1946 1959 1972 1973 19901942.gada 29.septembris – DNB zināmo LETA saīsinājumu nomaina uz LD

Tikai pēc gada, 1942.gada septembrī, DNB nosaka, kā jādarbojas LETA redakcijai, kā arī nosaka principus, kā jāsniedz informācija, kas tika iesniegti vienu reizi gadā no Latvijas Ģenerālkomisāra. 1942.gada septembrī LETA vietā sāk lietot saīsinājumu LD.

Vāciešiem, šķiet, vajadzēja vismaz gadu, lai pienācīgi noformētu DNB Latvijas biroju. Kad attiecīgā struktūrvienība bija kārtībā, 1942.gada 29.septembrī tika paskaidrots, kā preses izdevumiem smelt informāciju.

Tajā pašā dienā parādījās arī ziņojumi no LETA, bet jau zināmā saīsinājuma vietā tika lietots LD, kas varētu apzīmēt nosaukumu „Lettische Landesdienst”. Bieži vien ziņas apkopojumos sniedza ar saīsinājumu L, tādējādi apzīmējot, ka informācija nākusi no DNB Latvijas biroja.

LETA Video      Laikraksts Diena Kinofotofonodokumentu arhīvs

© LETA 2008 | Lietošanas noteikumi
Marijas 2, Rīga, LV 1050, Latvija | tālr.: 67222509, fakss: 67223850 | e-pasts: marketing@leta.lv