1919 1920 1921 1922 1924 1925 1927 1929 1930 1931 1934 1940 1941 1942 1943 1944 1946 1959 1972 1973 19901921.gada vasara – Aģentūrā "LETA" jau strādā 80 darbinieku

Jau divus gadus darbojoties kā Latvijas telegrāfa aģentūrai "LETA", tās darbinieku skaits strauji pieauga, jo bija nepieciešams apstrādāt arvien vairāk vietējās un ārvalstu informācijas, kā arī darboties izdevniecības darbībā, izdodot žurnālu "Ilustrētais žurnāls".

Divdesmito gadu sākumā aģentūra saņēma un izplatīja informāciju par Ministru kabineta un ārlietu resora darbību, ministru uzstāšanos, starptautisko un iekšpolitisko stāvokli. Aģentūra uzturēja tiešus sakarus ar divdesmit septiņām pasaules valstīm: Lielbritāniju, Austriju, ASV, Beļģiju, Bulgāriju, Čehiju, Dāniju, Franciju, Grieķiju, Holandi, Igauniju, Itāliju, Japānu, Ķīnu, Lietuvu, Norvēģiju, Poliju, Portugāli, PSRS, Rumāniju, Somiju, Spāniju un citām. Tāpēc pašsaprotams bija fakts, ka informācijas apstrādei no šīm valstīm bija nepieciešams lielāks darbinieku skaits, nekā tas bija aģentūras darbības sākumā.

LETA strādāja ne tikai vienkārši telegrāfisti un korespondenti, bet arī sabiedrībā zināmi rakstnieki un literāti, piemēram, Helēna Akuratere, Lizete Skalbe, Augusts Ģiezens, Teodors Lejaskrūmiņš, Jēkabs Roze-Līgotnis un citi. Protams, lielākā daļa literātu darbojās pie izdevuma „Ilustrētais žurnāls”, tomēr viņi savu artavu devuši arī ziņu veidošanā un tulkošanas darbos. Ir zināms, ka aģentūras redkolēģijā ir darbojies pat Kārlis Skalbe un Jānis Akuraters.

Precīzu datu nav saglabājies, kādās Rīgas vietās tika izvietoti aģentūras biroji, tomēr ir zināms, ka sākotnēji uz īsu laiku Latvijas telegrāfa aģentūras LETA izmantojusi telpas: Rīgas pilī, Vaļņu ielā 20, Elizabetes ielā 14 (kādreizējā Rīgas 8.pamatskola), Kr.Barona ielā 4 (kādreiz Suvorova ielā) un Mārstaļu ielā 25.

LETA Video      Laikraksts Diena Kinofotofonodokumentu arhīvs

© LETA 2008 | Lietošanas noteikumi
Marijas 2, Rīga, LV 1050, Latvija | tālr.: 67222509, fakss: 67223850 | e-pasts: marketing@leta.lv