1919 1920 1921 1922 1924 1925 1927 1929 1930 1931 1934 1940 1941 1942 1943 1944 1946 1959 1972 1973 19901919.gada jūlijs – „Latoptress” darbinieku skaits tiek palielināts līdz 11 cilvēkiem

Uzreiz pēc Latvijas preses biroja „Latopress” dibināšanas tajā strādāja tikai viens cilvēks Edmunds Freivalds, taču, paplašinot savu darbību, no marta, kad tika dibināts birojs, līdz jūlijam „Latopress” strādāja 11 cilvēki, starp kuriem ir arī nākamais aģentūras LETA vai Latvijas Telegrāfa aģentūras vadītājs Rihards Bērziņš.

Noslēdzot sadarbības līgumus ar citu valstu aģentūrām, informācijas apjoms ar katru dienu pieauga, jo Latvijas preses birojam bija jāgatavo telegrāfa vēstījumi par notikumiem Latvijā, kā arī jāpārtulko ziņas no ārvalstu aģentūrām. Līdz 1919.gada jūlija beigām birojā darbā tika pieņemti 11 cilvēki, starp tiem no 21.jūlija „Latopress” par franču un igauņu valodas tulku un „intervjueru” strādāja Rihards Bērziņš (vai arī Rihards Valdess).

Pārceļoties no Liepājas uz Rīgu, birojs izkopa lielākā apjomā Iekšzemes nodaļu, izmantojot plašas reportāžas, sevišķi par valsts iestāžu darbību. Toreiz Iekšzemes nodaļas darbību vadīja rakstnieks Līgotņu Jēkabs. Tomēr, nostabilizējoties situācijai Latvijas iekšpolitikā, pamazām bija jūtams, ka tuvojas pārmaiņas Latvijas preses biroja darbā. Pamazām izveidojās Ārlietu ministrijas Informācijas departaments, un laikraksti paši nodibināja sakarus ar valsts iestādēm informācijas saņemšanai, līdz ar to preses biroja uzdevums – veicināt propagandu ārvalstīs un būt par starpnieku starp valdības iestādēm un presi – sašaurinājās. Tāpēc 1919.gada beigās un 1920.gada sākumā sākās diskusija par iespējamu preses biroja likvidāciju un atsevišķas telegrāfa aģentūras izveidi.

LETA Video      Laikraksts Diena Kinofotofonodokumentu arhīvs

© LETA 2008 | Lietošanas noteikumi
Marijas 2, Rīga, LV 1050, Latvija | tālr.: 67222509, fakss: 67223850 | e-pasts: marketing@leta.lv