1919 1920 1921 1922 1924 1925 1927 1929 1930 1931 1934 1940 1941 1942 1943 1944 1946 1959 1972 1973 19901919.gada 5.marts - Izsūtīta pirmā „Latopress” telegramma ar vēstījumu

Neievērojot sarežģītos apstākļus Latvijā, 1919.gada 5.martā, kas bija pirmā „Latopress” darbības diena, tika nosūtīta pirmā biroja telegramma ar vēstījumu.

Lai gan Latvijā un īpaši Liepājā bija bojātas telegrāfu stacijas, „Latopress” spēja darboties un savus vēstījumus nosūtīt Latvijas pārstāvniecībām ārvalstīs. Pirmais vēstījums tika nosūtīts jau nākamajā dienā pēc „Latopress” izveides, jo biroja vadītājs Edmunds Freivalds uz Kopenhāgenu Kārlim Ducmanim nosūtīja pirmo telegrammu par „Latopress” dibināšanu, kā arī pirmo saturisko telegrammu par latviešu un vāciešu karaspēka daļu kustību.

„Latopress” īpaši palīdzēja Latvijas pārstāvis Kopenhāgenā, ar kura palīdzību Telegrāfa aģentūra vēlāk noslēdza līgumu par radioziņu raidīšanu uz Kopenhāgenu un radioziņu saņemšanu no dāņu Lingbijas stacijas. Minētais radiodienests bija sevišķi svarīgs informācijas izplatīšanas līdzeklis jau tādēļ vien, ka ilgu laiku nebija tiešas telegrāfiskas un pasta satiksmes ar citām Eiropas valstīm. Ducmanis saņemto radioinformāciju biļetena veidā izsūtīja tālāk Latvijas pārstāvniecībām Skandināvijas valstīs, Francijā, Anglijā un Vācijā.

LETA Video      Laikraksts Diena Kinofotofonodokumentu arhīvs

© LETA 2008 | Lietošanas noteikumi
Marijas 2, Rīga, LV 1050, Latvija | tālr.: 67222509, fakss: 67223850 | e-pasts: marketing@leta.lv