Kuldīgā rekonstruēs ūdensvada un kanalizācijas tīklus

Kristaps Ceplis @ 11.03.2009

Pavasarī Kuldīgā tiks uzsākta projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Kuldīgas pašvaldībā” īstenošana, kura ietvaros tiks rekonstruēta un no jauna izbūvēta ūdensapgādes un kanalizācijas sistēma.

 

Saskaņā ar projektu, ūdensvads un kanalizācija tiks izbūvēta lielākajā daļā vecpilsētas, kā arī Mucenieku, Dzirnavu, Planīcas, Ventspils, Grants, Mālu un citās ielās, kā arī Putnudārzā.

Kuldīgas pilsētas domes izpilddirektors Viktors Gotfridsons norāda, ka šobrīd ir izsludināts būvniecības iepirkums, kas noslēgsies marta beigās, bet būvniecības darbi sāksies maijā.

Paredzēts, ka prioritāri ūdensvada un kanalizācijas tīkls šovasar tiks izbūvēts Liepājas ielā, lai pabeigtu šīs ielas rekonstrukciju ar vecpilsētai iederīgu bruģi līdz Piltenes ielai.

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas un izbūves projekta realizācijas laikā nākamos 2,5 gadus pilsētas iedzīvotājiem un viesiem būs jārēķinās ar ievērojamiem satiksmes ierobežojumiem, pārrakto ielu dēļ.

Projekta mērķis ir uzlabot pakalpojuma kvalitāti, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas efektivitāti, atdalīt lietus ūdeņus no sadzīves kanalizācijas, palielināt pakalpojuma pārklājumu un pieslēgumu daudzumu notekūdeņu sistēmai.

Īstenojot projektu, pilnībā tiks sakārtota dzeramā ūdensapgādes sistēma Kuldīgas pilsētas teritorijā Ventas kreisajā krastā (izņemot Virkas rajonu), tiks rekonstruēta kanalizācijas sistēma, kas nodrošinās pilnīgu notekūdeņu savākšanu un transportu līdz minimumam samazinot gruntsūdeņu infiltrāciju, tiks novērsta tiešā lietus ūdens ievadīšana fekālās kanalizācijas sistēmā.

Kopējās projekta izmaksas tiek lēstas 9 miljonu latu apmērā, nepieciešamo līdzfinansējumu piesaistot no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda.

Tālākas nākotnes jautājums ir ūdensvada un kanalizācijas izbūve Virkas rajonā un Pārventā. „Ūdensvada un kanalizācijas tīkli ir pārvadīti pāri vecajam Ventas tiltam, tā kā nākošais solis būtu pieslēgt Pārventu," piebilst domes izpilddirektors Gotfridsons.

 

 

Foto galerija:

Komentāri:
Atbalstītāji

LETA Video      Diena

© LETA 2008 | Lietošanas noteikumi
Marijas 2, Rīga, LV 1050, Latvija | tālr.: 67222509, fakss: 67223850 | e-pasts: marketing@leta.lv